Przejdź do głównej zawartości

Polityka Prywatności

1. Informacje na temat niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka opisuje sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez DevFlow Daniel Górka z siedzibą w Opolu (45-282) ul. Batalionu Zośka 3/706, wpisana do CEiDG, NIP: 7543365637, REGON: 527313030, świadczący usługi drogą elektroniczną zwany dalej Administratorem.

Polityka ma zastosowanie w przypadku:

 • korzystania z aplikacji mobilnej Judo Mobile
 • korzystania z aplikacji komputerowej Judo Mobile Console
 • korzystania z witryn internetowych w domenie judomobile.app (w tym wersji webowej Judo Mobile ora Judo Mobile Console) i innych usług Judo Mobile, które zawierają odnośnik do niniejszej Polityki prywatności.

Usługi te są poniżej nazywane zbiorczo „Usługą” lub "Systemem".

2. Twoje prawa związane z danymi osobowymi

W Judo Mobile szanujemy i cenimy Twoje prawa prywatności. Jako osoba, której dane dotyczą, masz określone prawa wynikające z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zobowiązujemy się do przestrzegania tych praw, a ta sekcja opisuje Twoje prawa oraz sposób ich realizacji.

Prawo dostępu
Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Obejmuje to informacje dotyczące kategorii danych, które przetwarzamy, cele przetwarzania oraz odbiorców Twoich danych.

Prawo do sprostowania
Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądania ich poprawienia lub aktualizacji.

Prawo do usunięcia
Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, i nie ma już podstaw prawnych do dalszego przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo czytelnym formacie. Prawo to dotyczy danych, które dostarczyłeś nam na podstawie zgody lub umowy.

Prawo do sprzeciwu
Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w określonych celach, takich jak marketing bezpośredni. Będziemy szanować Twoje żądanie, chyba że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi prawami.

W celu realizacji wyżej wymienionych praw, możesz skontaktować się z nami sposobami określonymi w sekcji "Skontaktuj się z nami".

3. Dane gromadzone przez nas

W ramach naszej działalności gromadzimy i przetwarzamy różnorodne dane osobowe oraz informacje, które są niezbędne do efektywnego świadczenia i ulepszania naszych usług. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis rodzajów danych, które zbieramy, wraz z metodami ich pozyskiwania i celami przetwarzania.

Użytkownicy aplikacji Judo Mobile

Dane zbierane od użytkowników naszej aplikacji mobilnej obejmują:

 • Dane techniczne i operacyjne: Adres IP, informacje o urządzeniu i oprogramowaniu (model, wersja systemu, rodzaj przeglądarki), ogólna lokalizacja (kraj, region), informacje o interakcjach z aplikacją, logi działania, czas spędzony na poszczególnych ekranach.
 • Dane funkcjonalne: Wygenerowany losowo identyfikator urządzenia, ustawienia aplikacji, informacje o "Twoich" zawodnikach.

Te dane są wykorzystywane głównie do celów analitycznych, poprawy jakości usług oraz umożliwienia funkcji aplikacji, takich jak powiadomienia PUSH.

Użytkownicy konta Judo Mobile

Dodatkowo, dla użytkowników posiadających konto w naszym systemie, gromadzimy:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe: Imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, przynależność do klubu i kraj klubu.
 • Dane bezpieczeństwa: Zaszyfrowane hasło.

Te informacje są niezbędne do zarządzania kontem użytkownika, umożliwienia rejestracji na turnieje oraz komunikacji.

Użytkownicy aplikacji Judo Mobile Console

Dla użytkowników naszej aplikacji desktopowej, oprócz danych wymienionych powyżej, zbieramy również:

 • Dane dotyczące zarządzania turniejami: Turnieje obsługiwane przez użytkownika, pliki turniejów przesyłane do systemu, zanonimizowane pliki turniejów dla sprawdzenia kompatybilności.

Dane zawodników

Informacje o zawodnikach, które są zbierane to:

 • Dane osobowe: Imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia, klub i kraj klubu, kraj zawodnika, waga, stopień (pas).
 • Dane sportowe: Kategorie startowe, wyniki walk, wyniki na turnieju, ID zawodnika w systemie Judo Mobile.

Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia funkcji systemu oraz analizy wyników w formie zanonimizowanej.

Użytkownicy witryn internetowych

Dla użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe gromadzimy:

 • Dane techniczne i operacyjne: Adres IP, informacje o urządzeniu i oprogramowaniu, ogólna lokalizacja, interakcje z witryną, czas spędzony na podstronach.

Te informacje są wykorzystywane do analizy użytkowania strony i poprawy jakości świadczonych usług.

Wszystkie powyższe dane są zbierane bezpośrednio od użytkowników poprzez formularze rejestracyjne i inne interakcje z naszymi usługami, lub są gromadzone automatycznie podczas korzystania z aplikacji i witryn.

4. Udostępnianie danych

W Judo Mobile zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych i udostępniania ich tylko w miarę konieczności w celu świadczenia naszych usług. Ta sekcja opisuje sposób i czas, w którym Twoje dane mogą być udostępniane:

Usługi osób trzecich

Możemy udostępniać Twoje dane zaufanym dostawcom usług osób trzecich i partnerom, którzy pomagają nam w dostarczaniu i udoskonalaniu naszych usług. Ci dostawcy osób trzecich są zobowiązani umownie do przetwarzania Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych i niniejszą Polityką Prywatności.

Link do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług używanych przez nas:

Wyniki turniejów i zgłoszenia

Dane turniejów (wyniki, zawodnicy, kategorie, walki, zgłoszenia) mogą być udostępnianie wszystkim użytkownikom aplikacji Judo Mobile. Jest to niezbędne do zapewnienia użytkownikom dostępu do wyników turniejów i odpowiednich informacji w celu realizacji usług przez nas świadczonych.

Lista zgłoszonych zawodników wraz z danymi trenerów mogą być udostępniane organizatorom turnieju, na który zawodnicy zostali zgłoszeni. Jest to niezbędne do realizacji usługi rejestracji zawodników na turnieje. Zakres danych jest zależny od danych podanych przez trenerów podczas rejestracji z czego organizator może wymagać uzupełnienia określonych pól (m.in. kategoria i waga zawodnika, imię i nazwisko i dane kontaktowe trenera).

5. Przechowywanie i przekazywanie danych do innych krajów

Prosimy o świadomość, że Twoje dane mogą być przekazywane i przechowywane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w Stanach Zjednoczonych. Takie przekazy będą zgodne z niezbędnymi przepisami ochrony danych oraz mechanizmami zapewniającymi ochronę Twoich danych.

Nie sprzedajemy ani nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi osobom trzecim w celach marketingowych lub innych celach komercyjnych.

Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i integralności Twoich danych podczas udostępniania ich osobom trzecim. Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub pytania dotyczące udostępniania danych, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji "Skontaktuj się z nami".

Twoje dane są przechowywane na serwerach Google Cloud zlokalizowanych w Warszawie (Polska).

6. Ochrona danych

Wdrażamy solidne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują szyfrowanie, kontrole dostępu i regularne oceny bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Twoich informacji.

7. Dzieci

Judo Mobile kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności dzieci oraz ich danych osobowych. Zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innych stosownych przepisów dotyczących ochrony prywatności dzieci.

Dane Nieletnich

Judo Mobile może gromadzić i przetwarzać dane osobowe osób, w tym dzieci. Dokładamy szczególnej staranności, aby zapewnić, że wszelkie dane gromadzone od dzieci są przetwarzane zgodnie z prawem oraz najwyższymi standardami ochrony prywatności.

Zgoda Rodzicielska

W przypadku jakichkolwiek danych osobowych dotyczących dzieci w wieku poniżej 16 lat (lub wieku określonego przez odpowiednie lokalne przepisy), wymagamy zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie takich danych. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i uważasz, że zebraliśmy dane osobowe Twojego dziecka bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami natychmiast, a podejmiemy działania w celu naprawienia sytuacji.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach przetwarzania danych lub wymaganiach prawnych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian poinformujemy Cię poprzez umieszczenie wyraźnego komunikatu na naszej stronie internetowej lub w aplikacji Judo Mobile, wysłanie e-maila lub innego powiadomienia.

Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane i jakie masz możliwości. Kontynuowanie korzystania z świadczonych przez nas usług po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki Prywatności będzie oznaczać Twoją akceptację tych zmian.

9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych przez niemniejszą politykę prywatności stosuje się przepisy Ustawy z dnia 3 kwietnia 1964- Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Polityka prywatności Judo Mobile powstała w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Niemniejszy dokument wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Judo Mobile.

10. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, obawy lub prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, nie wahaj się skontaktować z nami. Możesz się z nami skontaktować pod następującymi danymi kontaktowymi:

E-mail: contact@judomobille.app

Zobowiązujemy się do odpowiedzenia na Twoje zapytania i obawy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Twoja prywatność i ochrona danych są dla nas ważne, i podejmiemy wszelkie starania, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Należy pamiętać, że możemy okresowo aktualizować te dane kontaktowe, dlatego zachęcamy do sprawdzania tej sekcji w celu uzyskania najnowszych danych kontaktowych.